پروژه چهار

slide-f145459
slide-e06cae0

موقعیت جغرافیایی طرح:

قم

پیمانکار اصلی:

کارخانه رنگ پگاه

فعالیت های اجرایی طرح:

پالت راک – پانل راک

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تحویل پروژه: 1397

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم