پروژه پنج

slide-2feca5b

موقعیت جغرافیایی طرح:

ایلام

پیمانکار اصلی:

راه و شهرسازی

فعالیت های اجرایی طرح:

پالت راک – پانل راک

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تحویل پروژه : 1390

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم