پروژه هفت

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-74d2b1a
slide-d4bce41
slide-35bd3ac
slide-8969b87
slide-14e5fbd

موقعیت جغرافیایی طرح:

قزوین

پیمانکار اصلی:

پارس حیان

فعالیت های اجرایی طرح:

کفپوشدار سنگین (بالکی راک)

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تحویل پروژه: 1400

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم