پروژه شش

slide-2feca5b
slide-f145459

موقعیت جغرافیایی طرح:

البرز

پیمانکار اصلی:

داروسازی سها

فعالیت های اجرایی طرح:

کفپوشدار سنگین (بالکی راک)

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تحویل پروژه: 1399

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم