پروژه سه

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-6b497cd

موقعیت جغرافیایی طرح:

تهران

پیمانکار اصلی:

پرسیس ژن پار

فعالیت های اجرایی طرح:

کفپوشدار سنگین (بالکی راک)

پالت راک – پانل راک

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تحویل پروژه: 1398

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم