پروژه دو

slide-2feca5b
slide-f145459

موقعیت جغرافیایی طرح:

قم

پیمانکار اصلی:

جهاد کشاورزی

فعالیت های اجرایی طرح:

کفپوشدار سنگین (بالکی راک)

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تحویل پروژه: 1397

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم