نردبان تک صنعت

نردبان صنعتی - کشویی

نردبان تک صنعت

تعداد پله12 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل100 کیلوگرم
وزن نردبان6.5 کیلوگرم
عرض پله2.4 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه250 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه140 سانتی متر

تعداد پله14 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل100 کیلوگرم
وزن نردبان7.5 کیلوگرم
عرض پله2.4 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه305 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه170 سانتی متر

تعداد پله16 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل100 کیلوگرم
وزن نردبان8.5 کیلوگرم
عرض پله2.4 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه350 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه185 سانتی متر

تعداد پله18 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل100 کیلوگرم
وزن نردبان9.5 کیلوگرم
عرض پله2.4 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه400 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه210 سانتی متر

تعداد پله21 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل100 کیلوگرم
وزن نردبان11.5 کیلوگرم
عرض پله2.4 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه440 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه235 سانتی متر

تعداد پله25 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل100 کیلوگرم
وزن نردبان13 کیلوگرم
عرض پله2.4 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه550 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه290 سانتی متر

تعداد پله24 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل100 کیلوگرم
وزن نردبان13 کیلوگرم
عرض پله2.4 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه490 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه195 سانتی متر

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم