نردبان الگانت

نردبان صنعتی - کشویی

نردبان الگانت

تعداد پله10 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل110 کیلوگرم
وزن نردبان6 کیلوگرم
عرض پله3 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه257 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه140 سانتی متر

تعداد پله14 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل110 کیلوگرم
وزن نردبان8.5 کیلوگرم
عرض پله3 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه370 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه190 سانتی متر

تعداد پله19 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل110 کیلوگرم
وزن نردبان11.5 کیلوگرم
عرض پله3 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه481 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه245 سانتی متر

تعداد پله23 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل110 کیلوگرم
وزن نردبان13.5 کیلوگرم
عرض پله3 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه565 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه300 سانتی متر

تعداد پله21 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل110 کیلوگرم
وزن نردبان12.5 کیلوگرم
عرض پله3 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه512 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه200 سانتی متر

تعداد پله28 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل110 کیلوگرم
وزن نردبان16.5 کیلوگرم
عرض پله3 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه655 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه245 سانتی متر

تعداد پله34 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل110 کیلوگرم
وزن نردبان21 کیلوگرم
عرض پله3 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه820 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه300 سانتی متر

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم